Historisk aften: FC Helsingør A/S er en realitet

Aktiekapital på godt 14 mio kroner, heraf 51 % via amerikanske investorer.

Formand Finn Moseholm fortsætter i foreningen FC Helsingør. Hvilken rolle han får i det nystiftede FC Helsingør A/S er endnu ikke kendt. Foto: Claus Birch.

På en ekstraordinær generalforsamling i aftes, tog FC Helsingør et historisk skridt i funderingen af klubbens fremtid. Det blev vedtaget at etablere et aktieselskab, der med en selskabskapital på godt 14 mio kroner, skal styre klubbens seniorhold, U19- og U17-hold samt administrationen.

Omsætning i FC Helsingør:
2014/15: 4 mio kr (Oprykning fra 2. division)
2016/17: 10 mio kr (Oprykning fra 1. division)
2017/18: 30 mio kr (Superliga)
2018/19: Budget 15 mio kr (1. division)

Siden stiftelsen i 2005 har FC Helsingør – tidligere under navnet Elite 3000 – eksisteret som en forening. Stik mod alle odds, har klubben med denne struktur løftet sig op gennem rækkerne, kulminerende med et år i Superligaen i 2017/18. I samme periode er omsætningen vokset eksplosivt og det har stået klart, at man ikke kunne nå længere – endsige etablere sig – hvis ikke der kom en mulighed for at få tilført kapital udefra.

På den ordinære generalforsamling i september 2018, blev det derfor besluttet, at bestyrelsen kunne arbejde videre med planerne om at etablere et aktieselskab. Et arbejde der kulminerede i aftes, hvor en ekstraordinær generalforsamling formelt godkendte planerne. Dermed kan FC Helsingør A/S være en realitet indenfor de nærmeste dage.

Investorgruppe kommer med 1 mio Euro
I den mellemliggende periode har FC Helsingørs bestyrelse fået en henvendelse fra en amerikansk investorgruppe. Efter  nogle måneders forhandlinger, blev det først på året officielt, at denne gruppe vil investere i klubben, ved at købe 51 % af aktierne i det nystiftede selskab. En investering der skulle være 1 mio Euro, godt 7,5 mio kroner, ejet via det nystiftede selskab FCH-Holding.

Den resterende sum skal hentes ved at lokale investorer byder ind for ca. 2,5 mio kroner og foreningen FC Helsingør kommer med resten. Ved at sikre at foreningen FCH ejer mere end en tredjedel af det nystiftede selskab, vil det ikke være muligt for den øvrige aktionærkreds at foretage vedtægtsmæssige ændringer, da disse kræver 2/3 deles flertal.

Bestyrelsen i det nye selskab er endnu ikke på plads, men den syv mand store bestyrelse kommer til at bestå af 4 personer fra den amerikanske aktionærkreds, 2 personer fra FC Helsingør samt 1 person der skal repræsentere de lokale investorer. Det må antages for givet, at to af de udenlandske hovedpersoner, Jordan Gardner og William “Bill” Stewart, bliver blandt de nye bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen FC Helsingør fortsætter som talentakademi
Mens seniorholdet, U19 og U17 således løftes ud af foreningen FC Helsingør, fortsætter resten af ungdomsafdelingen, både for drenge og piger, i foreningen FC Helsingør. En opdeling der passer som fod i hose med de betingelser der sidste år blev pålagt klubben, i forbindelse med støtten fra Helsingør Kommune. Her blev det aftalt, at den årlige støtte på 800.000 kroner, der blev genforhandlet for en 4-årig periode, skal øremærkes talentarbejdet på ungdomsholdene.

I talentafdelingen er FCH på rekordfart gået fra, at klubben ikke havde licens, via et wildcard og T-licens, til at man i sommeren 2018 fik en B-licens. Målet er på sigt, at blive blandt de 12 danske klubber har har en A-licens.

Aktieemmision på vej
FC Helsingør arbejder i disse dage med at færdiggøre de praktiske forhold omkring selskabsoprettelsen, herunder et prospekt til aktieemmisionen. Der er endnu ikke sat en udbudsdato, ligesom prisen for den enkelte aktie ikke er kendt. Det forlyder, at det vil være muligt at købe aktier for et beløb ned til 1000,- kroner og at klubben håber på tilsagn fra et bredt spektre af interesserede, fra lokale investorer, sponsorer og fans.