Fremtidens Helsingør Stadion præsenteret

Visionært og skulpturelt vinderprojekt bliver fremtidens stadion

Det nye Helsingør Stadion bliver ikke kun en spektakulær ramme om FC Helsingørs hjemmekampe, men også en arena der sammen med Helsingør Hallerne og de omkringliggende arealer bliver en moderne idrætsby. Illustration: Nova5 og Elkiær & Ebbeskov.

Spændingen blev i dag udløst, da Helsingørs nye stadion blev præsenteret på et pressemøde på Helsingør Rådhus. En dommerkomité, bestående af byrådspolitikere, embedsfolk og fagpersoner har valgt vinderprojektet, som firmaerne Nova5 og Elkiær & Ebbeskov kommer til at stå for projekteringen af.

Vinderprojektet indeholder både forslag til det nye stadion og en helhedsløsning for hele området ved Gl. Hellebækvej, der består af i alt tre faser for området. I første fase skal der opføres et nyt stadion til ca. 57 millioner kroner, mens der i de næste faser er besluttet at udbygge med forskellige andre idrætsfaciliteter.

– Vinderprojektet lever op til vores ambitioner, hvor der både er et nytænkende fodboldstadion, men samtidig tænkes en masse øvrige aktiviteter ind, der kan løfte hele området omkring Gl Hellebækvej. Desuden er jeg meget imponeret over, hvordan man har sørget for at få områdets landskab og geografi ind i forslaget, så det fremstår som en samlet løsning, siger borgmester Benedikte Kiær, der også er formand for dommerkomitéen.

Det nye stadion bliver ikke kun en flot og tidssvarende ramme for FC Helsingørs hjemmekampe. Således bliver der også mulighed for, at skoler og foreninger kan benytte stadions kunststofbane til fodbold og andre former for sport alle ugens syv dage. Det glæder formanden for Sundheds, – Idræts- og Fritidsudvalget Jens Bertram, der også har siddet i dommerkomitéen:
– Vi har ønsket at forene eliteidræt med breddesporten, da vi vil have, at der er plads til alle. Derfor bliver det nye stadion langt mere end blot hjemmebane for FC Helsingør. Det bliver et kraftcenter for idræt og en række forskellige sportsgrene samtidig med, at hele området bliver et samlingspunkt for både børn, unge og voksne i Helsingør. Ikke blot når FC Helsingør spiller kampe, men alle ugens syv dage fra morgen til aften, siger Jens Bertram.

Anlægget forbinder på elegant vis de eksisterende Helsingør Haller med de nye faciliteter, så den fremtidige idrætspark bliver en sammenhængende og samlende bygningsstruktur. En struktur der kan give synergier imellem idrætsgrene og arrangementer og en struktur der kan udvikles og udvides over tid.

Hegnet omkring stadion bliver mere end bare en nødvendig afspærring. Det udformes som et arkitektonisk, skulpturelt element i landskabet, der bliver et nyt vartegn for hele idrætsparken. Som en perlekæde der lyser op om aftenen og markerer ovalen og tilgangsveje for idrætsparkens brugere og forbipasserende.

Vinderprojektet skal nu danne grundlag for det videre arbejde med det nye stadion. I den kommende tid vil brugerne bliver inddraget i det videre arbejde. Endvidere vil projektet blive fremlagt på et borgermøde den 2. marts.

Det nye stadion skal efter planen stå færdig, når forårssæsonen begynder for 1. division i marts 2018.

Det nye stadion bygges sammen med Helsingør Hallerne, hvorved der kan skabes en synergi imellem idrætsgrene og i forbindelse med arrangementer. Illustration: Nova5 og Elkiær & Ebbeskov.