Årsregnskab: FCH bløder fortsat millioner

Underskud på 2,7 millioner i 2020/21-sæsonen

Jordan Gardner forsikrer at moderselskabet i USA fortsat vil stille de fornødne ressourcer til rådighed, trods et nyt millionunderskud. Foto: Claus Birch.

Der er fortsat et stykke vej til overskud i FC Helsingør, men pilen peger den rigtige retning. Det fremgår af den netop offentliggjorte årsrapport og generalforsamlingen i FC Helsingør A/S, der blev afholdt den 10. november.

Den økonomiske bundlinje for perioden 1. juli 2020 – 30. juni 2021 fremviser et underskud på 2,7 mio DKK. En klar forbedring i forhold til det forrige offentliggjorte regnskab, der for 18 måneders perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2020 lød på vanvittige 17,5 mio i underskud.

Selvom forbedringen er til at få øje på, er der et stykke vej endnu for de amerikanske ejere, der tog kontrollen i foråret 2019.
– Ledelsen anser årets resultat som utilfredsstillende, men dog som forventet. Selskabets overordnede økonomistyring har været under stor fokus fra ledelsen i regnskabsåret og årets resultat viser en fodboldklub i bedre finansiel styring set i forhold til det 1. regnskabsår, skriver formand Jordan Gardner i ledelsens beretning.

Egenkapitalen i selskabet på ca. 1,5 mio kroner forsvandt allerede sidste år, men ledelsen fastslår at der fortsat vil være de nødvendige ressourcer til fremtidig drift.
– Siden den nye ejerstruktur blev etableret i marts 2019, har modervirksomheden i Helsingør USA LLC stillet de fornødne ressourcer til rådighed og på denne måde vist en markant finansiel tilknytning til FC Helsingør A/S. Det er fortsat ejernes mål at stabilisere den fremtidige organisation for at sikre den fortsatte drift, skriver formanden.

FC Helsingør har i 2020-21 sæsonen haft en bruttofortjeneste på 9,3 mio kroner, hvilket står i skærende kontrast til de kun 1,4 mio kroner der blev genereret i den foregående 18 måneders periode.

BESTYRELSEN
Jordan Gardner, formand
Brett Johnson
Nicholas Swinmurn
John Burbank III
Harry Tsao
Shashi Vaswani

Selvom FCH i sæsonen 2020/21 var tilbage i NordicBet Ligaen, med deraf formodede større omkostninger til især spillere, har klubben formået at holde personaleomkostningerne i ro. De andrager således 11,3 mio kroner, mod 17 mio kroner i perioden forinden. Omregnet til måneder, viser det kun en mindre øgning efter oprykningen fra 2. division i sommeren 2020.

Covid-19 har ikke overraskende  betydet en del for økonomien.
– Selskabets negative resultat er væsentligt påvirket af COVID-19, som har medført en begrænsning i selskabets mulighed for at skabe indtjening ved afholdelse af hjemmebanekampe. Selskabet har i regnskabsåret modtaget kompensation for væsentligt ændrede arrangementer i henhold til COVID-19 hjælpepakker. Kompesationen har mindsket selskabets tab i regnskabsåret som følge af COVID-19 restriktionerne, fremgår det således af årsrapporten.

På generalforsamlingen gav bestyrelsesformand Jordan Gardner en orientering om klubben og forsikrede at FC Helsingør har en stabil økonomi og at man ser med stor optimisme på fremtiden. Han tilføjede dog også at man håbede, fremover at kunne tjene penge ved salg af spillere.

Bestyrelsen blev genvalgt