Klage mod stadionprojekt

Enhedslisten vil have projektet undersøgt af Statsforvaltningen Hovedstaden

Fyldte tilskuerpladser på Ndr. Strandvej. Står det til Enhedslisten skal Helsingør Kommune  ikke have nyt stadion og partiet har indgivet en klage over det nye stadionprojekt. Foto: Claus Birch.

Går alt som det skal, står et nyt stadion klar til indvielse når forårssæsonen i marts 2018 sparkes i gang. Der er imidlertid stadig nogle, der ikke mener, at et tidsvarende idrætsanlæg er et aktiv for Helsingør Kommune og Enhedslisten forsøger nu med en klage til Statsforvaltningen Hovedstaden. Partiet var det eneste i Byrådet der ikke stod bag vedtagelsen af projektet.

FAKTA
Helsingør Stadion på Ndr. Strandvej blev indviet den 1. juli 1923. Også dengang var der klager over det nye stadion, som man mente ødelagde den landskabelige skønhed langs strandvejen – og i øvrigt var man nødt til at fælde et prægtigt birketræ…!

Midt i 1930’erne byggede man den nuværende siddetribune med materialer fra den nedlagte cykelbane og i 1970érne blev den interimistiske betontribune mod Ndr. Strandvej etableret.

Ifølge Frederiksborg Amts Avis har Enhedslistens to byrådsmedlemmer Allan Berg Mortensen og Haldis Glerfoss sammen med partifællen Jørgen Bodilsen indgivet en klage over ulovlig kommunal støtte til FC Helsingør i forbindelse med det planlagte stadionbyggeri.

De vil have Statsforvaltningen Hovedstaden til at undersøge, om Helsingør Kommune overtræder kommunalfuldmagtens forbud mod støtte til private virksomheder og om man handler i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Klagen skulle blandt andet handle om at flere af FC Helsingørs spillere ikke bor i Helsingør Kommune, at man har ansat en direktør og derfor ikke er en forening. Desuden mener man, at stadionprojektet indeholder elementer som ikke kan bruges af andre idrætsforeninger eller til andre kulturelle formål. Det drejer sig om VIP-faciliteter og et lysanlæg der gør TV-transmissioner mulige.

Overfor avisen understreger formanden for Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, Jens Bertram, at kommunen ikke gør noget ulovligt og at de juridiske spørgsmål omkring støtte til FC Helsingør og andre idrætsklubber er undersøgt meget grundigt.

– Det er helt i orden, at have forskellige holdninger til om vi skal prioritere at have et 1. divsionshold i fodbold og om vi skal bygge et nyt stadion. Men jeg står bare fuldstændig på mål for prioriteringen sammen med et flertal i byrådet, siger Jens Bertram til Frederiksborg Amts Avis.

Specifikt omkring VIP lokale tilføjer han:
– Det er altså ikke sådan, at det er os i kommunen, som laver et VIP-område. Det vi gør er, at vi stiller et lokale i det nye stadion til rådighed til formålet. Det er ikke anderledes end når vi stiller et klublokale til rådighed for en anden idrætsforening. FC Helsingør skal selv stå for indretningen.

Torsdag i sidste uge valgte repræsentanter fra alle Byrådets partier den totalrådgiver, der skal løse opgaven. Navnet og detaljer omkring det endelige projekt bliver offentliggjort den 7. februar.