Mere byggesjusk: Manglende brandtætning på stadion

Gennemsyn afslører rør- og kabelgennemføringer der ikke er brandisolerede

Der dukker til stadighed fejl og mangler op efter stadionbyggeriet.

En kontrol af Helsingør Stadion har afsløret, at der nogle steder mangler brandtætning omkring rør og kabler. Det har fået Helsingør Kommunes Byggemyndighed til at kræve, at hele stadion gennemgåes for at få udbedret de brandklassificerede konstruktioner, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Man kan ikke påstå at Helsingør Kommune har haft en heldig hånd under byggeriet af det nye stadion, hvor der stadig – mere end to år efter indvielsen – dukker ubehageligheder op. Senest er det så brandsikringen den er gal med, i en tilsyneladende endeløs række af byggesjusk.

I en syn- og skønsrapport fra oktober 2021 fremgår det, at der er fundet rør- og kabelgennemføringer der ikke er blevet brandtætnet, således at en eventuel brand vil kunne sprede sig ukontrolleret i bygningen. Det har fået kommunens byggemyndighed til at kræve, at hele stadion nu gennemgåes for lignende mangler.

– Rapporten konkluderer derudover, at der er en del gennembrydninger, som ikke er brandisoleret. Det betyder, at byggemyndigheden vil stille krav om at hele bygningen skal gennemgås for brandisolering af alle gennembrydninger i brandklassificerede konstruktioner, og at brandisoleringen etableres, hvor der er mangler, står det i en mail, til politikerne i Helsingør Kommunes Økonomiudvalg.

Entreprenøren på byggeriet, B. Nygaard Sørensen A/S, gik konkurs undervejs, så det bliver Tryg Forsikring, der som garantistiller skal betale de godt 200.000 kroner det forventes at koste.

En af de poltikere der flere gange har ærgret sig offentligt over byggeriet er Byrådsmedlem Peter Poulsen (S), der også sidder i Idræts – og Fritidsudvalget.
– Det er hammerærgerligt, at tingene ikke er helt på plads endnu, for selvfølgelig skal brandsikkerheden være i orden. Dette arbejde er nu sat i gang for at bringe tingene fuldstændig på plads og i orden, og det er jeg meget tilfreds med, siger han til Frederiksborg Amts Avis.